SMART CITY/EKOZAKOPANE 2017

Celem Kongresu Smart City/EKOZAKOPANE jest promocja, rozwój i wspieranie działań w zakresie rozwiązań Smart City, innowacyjnych technologii, zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską. Kongres organizowany jest przez użytkowników platformy Smart EcoSystem.

Smart City/EKOZAKOPANE odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 w Zakopanem.

Smart City
EKOZAKOPANE
2017

Tegoroczne wydarzenie jest kontynuacją odbywających się od grudnia 2012 r. cyklicznych spotkań. Poprzednie konferencje przeprowadzono w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, w Poznaniu w trakcie kongresu ENVICON, w Sosnowcu w ramach Transport Innovation Forum oraz w Gdyni.

Kongres Smart City

start

Debata na temat
Smart City, Dotacji Unijnych
oraz wdrażania
Innowacyjnych Technologii
w polskich miastach.

Poprzednie wydarzenia

Patronat merytoryczny

Patronat medialny

 

 

Popularyzacja idei „Smart City” i jej znaczenia dla rozwoju miast

Koncepcja inteligentnego miasta jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej

Rejestracja uczestników

Partnerzy - Kongres Smart City

 

Patronat Honorowy - Kongres Smart City

 

Organizatorzy