Kongres Smart City

Klaster Smart IT oraz Klaster Green Cars organizują cykl konferencji pt. “Kongres Smart City”.

Kongres SmartCity

Na lata 2014 - 2016 zaplanowaliśmy kilkanaście spotkań organizowanych w polskich miastach. Pierwsza z konferencji odbyła się 19 marca 2014 roku w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, druga - 3 lipca w Gdyni, a trzecia - 14 października w Poznaniu w trakcie Targów POLEKO i była częścią kongresu ENVICON.

Popularyzacja idei „Smart City” i jej znaczenia dla rozwoju miast

Koncepcja inteligentnego miasta, jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej,

Rejestracja uczestników